Tai Hei Shakuhachi

Shakulute
Shakuhachi Headjoint for the Silver Flute


Photo 7

 

 

Alto Shakulute duet with Marc and Tanifuji.