Tai Hei Shakuhachi

Shakulute
Shakuhachi Headjoint for the Silver Flute


Photo 6

 

 

Trying out the Shakulute.